Zaštita životne sredine

Informacije o propisima

Kompanija Hewlett-Packard je posvećena proizvodnji kvalitetnih proizvoda na način odgovoran prema životnoj sredini. Ovaj proizvod je projektovan sa nekoliko karakteristika koje smanjuju štetne uticaje na životnu sredinu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zaštita životne sredine