Upotreba papira

Informacije o propisima

Opcionalna funkcija automatskog dvostranog štampanja i mogućnost N-up štampanja (štampanje više stranica na jednoj stranici) koje ovaj proizvod poseduje, mogu smanjiti potrošnju papira, a samim tim i potrošnju prirodnih resursa.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Upotreba papira