Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji

Informacije o propisima

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se taj proizvod ne sme bacati sa ostalim otpadom iz vašeg domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da svoju otpadnu opremu bacate tako što ćete je odneti na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektronske opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadne opreme u vreme predaje pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguraće recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Za više informacija o mestima na koja možete odneti otpadnu opremu na recikliranje molimo obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za uklanjanje otpada iz domaćinstva ili radnji u kojoj ste kupili proizvod.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji