Potrošnja tonera

Informacije o propisima

EconoMode troši manje tonera, što može da produži vek trajanja kertridža za štampanje. Kompanija HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode“. Ako se stalno koristi EconoMode, može se dogoditi da toner traje duže od mehaničkih delova kertridža za štampanje. Ako kvalitet štampanja opadne do te mere da je neprihvatljiv, uzmite u obzir zamenu kertridža za štampanje.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Potrošnja tonera