Ograničenja materijala

Informacije o propisima

Ovaj HP proizvod ne sadrži živu.

U ovom HP proizvodu nalazi se baterija za koju će biti potrebno posebno rukovanje na kraju radnog veka. Uz baterije koje Hewlett-Packard isporučuje uz ovaj proizvod ide i sledeće:


HP LaserJet štampač serije Enterprise 600 M601, M602 i M603
Vrsta
Litijum-karbon-monofluorid
Težina
1,5 g
Lokacija
Na ploči kontrolera
Uklanja korisnik
No (Ne)

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 taiwan battery symbol Ograničenja materijala

Za informacije o reciklaži pogledajte www.hp.com/recycle ili se obratite lokalnim vlastima ili se obratite instituciji Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ograničenja materijala