Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)

Informacije o propisima

Izveštaje o bezbednosti materijala (Material Safety Data Sheets, MSDS) za potrošni materijal koji sadrži hemijske supstance (na primer, toner) možete preuzeti sa Web lokacije kompanije HP na adresi www.hp.com/go/msds ili www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)