Uputstva za kabl za napajanje

Informacije o propisima

Uverite se da je izvor napajanja prikladan za napon proizvoda. Napon je naveden na nalepnici proizvoda. Proizvod koristi 100-127 Vac ili 220-240 Vac i 50/60 Hz.

Povežite kabl za napajanje sa proizvodom i uzemljenom utičnicom naizmenične struje.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Uputstva za kabl za napajanje OPREZ:

Da biste sprečili oštećenje proizvoda, koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa proizvodom.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Uputstva za kabl za napajanje