FCC propisi

Informacije o propisima

Ova oprema je testirana i uklapa se u okvire klase A digitalnih uređaja u skladu sa Odeljkom 15 FCC pravilnika. Ova ograničenja su uvedena kako bi se obezbedila osnovana zaštita od štetnih smetnji kada se oprema koristi u komercijalnom okruženju. Ova oprema generiše, koristi i emituje radio-frekventnu energiju i ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima iz priručnika, može da uzrokuje štetne smetnje u radio komunikacijama. Korišćenje ove opreme u naseljenim mestima može da izazove štetne smetnje i u tom slučaju korisnik je dužan sam da ukloni smetnje o sopstvenom trošku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note FCC propisi NAPOMENA:

Bilo kakve izmene na štampaču koje kompanija HP posebno ne odobri mogu da predstavljaju razlog za oduzimanje prava korisniku za korišćenje ove opreme.

Korišćenje zaštićenog kabla za interfejs je potrebno da bi se ispoštovala ograničenja za A klasu iz Dela 15 pravila FCC.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 FCC propisi