Ponovno pakovanje proizvoda

Servisiranje i podrška

Ako HP služba za pomoć klijentima zaključi da je vaš proizvod potrebno vratiti kompaniji HP radi opravke, pratite sledeće korake za ponovno pakovanje proizvoda pre transporta.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Ponovno pakovanje proizvoda OPREZ:

Kupac odgovara za oštećenja pri transportu koja nastanu kao posledica neodgovarajućeg pakovanja.

1.
Uklonite i sačuvajte staru kasetu s tonerom
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Ponovno pakovanje proizvoda OPREZ:

Izuzetno je važno da se pre slanja proizvoda ukloni kertridž za štampanje. Ako kertridž za štampanje ostane u uređaju za vreme transporta, može doći do curenja tonera po motoru uređaja i ostalim delovima.

Da biste sprečili oštećenje kaseta s tonerom, nemojte da dodirujete valjak koji se na njima nalazi i skladištite ih u originalnom pakovanju ili tako da ne budu izložene svetlu.

2.
Uklonite i sačuvajte kabl za napajanje, interfejs kabl i opcionalni pribor kao što je EIO kartica.
3.
Ako je moguće, uz uređaj pošaljite primere štampe i 50 do 100 listova papira ili drugih medijuma koji nisu dobro odštampani.
4.
U SAD, pozovite HP službu za pomoć klijentima i zatražite materijal za pakovanje. U ostalim oblastima, ako je moguće, koristite pakovanje u kome ste dobili proizvod. Hewlett-Packard preporučuje da osigurate opremu koja se šalje.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ponovno pakovanje proizvoda