Korisnička podrška

Servisiranje i podrška

Dobijte telefonsku podršku za svoju zemlju/region
Prethodno pripremite ime proizvoda, serijski broj, datum kupovine i opis problema.
Brojevi telefona po zemljama/regionima nalaze se na letku koji ste dobili u kutiji uređaja, kao i na adresi www.hp.com/support/.
Dobijte 24-časovnu podršku preko Interneta
www.hp.com/support/lj600Series
Dobijte podršku za proizvode koji se koriste sa Macintosh računarom
www.hp.com/go/macosx
Preuzmite softverske alatke, upravljačke programe i informacije u elektronskom obliku
www.hp.com/go/lj600Series_software
Poručite dodatne HP usluge ili ugovore o održavanju
www.hp.com/go/carepack
Registrujte uređaj
www.register.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Korisnička podrška