HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za štampanje

Servisiranje i podrška

Garantuje se da na ovom HP-ovom proizvodu neće doći do kvarova u materijalu i izradi.

Ova garancija se ne primenjuje na proizvode koji su (a) dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na bilo kakav način izmenjeni, (b) na kojima se javljaju problemi zbog nepravilne upotrebe, čuvanja ili korišćenja izvan objavljenih ekoloških specifikacija za štampač ili (c) koji su dotrajali usled normalnog korišćenja.

Da biste iskoristili uslugu iz garancije, molimo vratite proizvod na mesto kupovine (sa opisom problema u pisanoj formi i uzorkom odštampanog materijala) ili kontaktirajte HP službu za podršku klijentima. Po svojoj proceni, HP će ili zameniti proizvode koji imaju kvar ili će vam vratiti novac.

U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA, NAVEDENA GARANCIJA JE EKSKLUZIVNA I NIJEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU.

OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za štampanje