Memorija

Potrošni materijal i dodatna oprema za uređaj


Deo
Opis
Broj dela
44 x 32-pinski DDR2 memorijski DIMM modul (memorijski modul sa dva reda nožica)
Poboljšava sposobnost uređaja da obradi velike ili složene zadatke za štampanje.
512 MB
CE483A
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Memorija