Delovi koje korisnik samostalno popravlja

Potrošni materijal i dodatna oprema za uređaj

Za vaš uređaj dostupni su sledeći delovi koje korisnik samostalno popravlja.


Delove koji su označeni kao Obavezno menja korisnik, morate sami da postavite, osim ako niste spremni da platite HP serviseru da izvrši popravku. Za ove delove garancija ne pokriva dolazak radi servisiranja niti slanje delova u servis.

Delove koji su označeni kao Opcionalno menja korisnik, može postaviti HP serviser na vaš zahtev bez dodatnih troškova, ako je uređaj pod garancijom.


Deo
Opis1
Opcije samostalne zamene
Broj dela
HP LaserJet crni kertridž za štampanje
Standardni crni kertridž
Obavezno
CE390A
HP LaserJet crni kertridž za štampanje
Crni kertridž za štampanje velikog kapaciteta
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Delovi koje korisnik samostalno popravlja NAPOMENA:

Isključivo za modele M602 i M603

Obavezno
CE390X
Kertridž za 1.000 spajalica za heftanje
Sadrži tri kertridža za heftalicu.
Obavezno
Q3216A
Komplet za preventivno održavanje
Sadrži rezervni grejač, valjak za prenos, alatku za valjak za prenos, valjak za Ležište 1, osam valjaka za uvlačenje papira i par rukavica za jednokratnu upotrebu. Sadrži i uputstva za instaliranje svake od ovih komponenti.
Obavezno
Komplet za održavanje uređaja od 110 V: CF064A
Komplet za održavanje uređaja od 220 V: CF065A

1 Više informacija potražite na lokaciji www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Delovi koje korisnik samostalno popravlja