Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS)

Upravne informacije

Podatke o varnosti materialov (Material Safety Data Sheet – MSDS) za potrošni material, ki vsebuje kemične snovi (na primer toner), lahko dobite na HP-jevem spletnem mestu na naslovu www.hp.com/go/msds ali www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS)