Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

Upravne informacije

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 weee mark Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za svojo odpadno opremo morate poskrbeti sami, zato jo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločevanje in recikliranje odpadne opreme ob odlaganju pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da so odpadki reciklirani na način, ki ne škodi zdravju in okolju. Za več informacij o odlagališčih za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji