Prebivalci zveznih držav Aljaska in Havaji:

Upravne informacije

Ne uporabite nalepke UPS. Če želite več informacij in navodil, pokličite 1-800-340-2445. Poštna služba ZDA v skladu z dogovorom s podjetjem HP prebivalcem zveznih držav Aljaska in Havaji omogoča brezplačno vračilo praznih kartuš.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Prebivalci zveznih držav Aljaska in Havaji: