Združene države in Portoriko

Upravne informacije

Zaprta oznaka v embalaži za kasete s črnilom HP LaserJet je namenjena vračilu in recikliranju ene ali več tiskalnih kaset HP LaserJet po uporabi. Sledite ustreznim navodilom spodaj.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Združene države in Portoriko