Navodila za ravnanje z napajalnim kablom

Upravne informacije

Prepričajte se, ali vaš izvor napajanja ustreza zahtevam električnega napajanja naprave. Obratovalno napetost najdete na nalepki naprave. Naprava uporablja 100– 127 V ali 220–240 V izmenične napetosti in 50/60 Hz.

Povežite napajalni kabel z napravo in ozemljeno električno vtičnico.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Navodila za ravnanje z napajalnim kablom POZOR:

Uporabljajte samo priložen kabel za napajanje, saj se boste tako izognili morebitnim poškodbam naprave.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Navodila za ravnanje z napajalnim kablom