Delovno okolje

Specifikacije naprave


Zahtevani pogoji
Okoljski pogoji
Tiskanje
Shranjevanje/pripravljeno na uporabo
Temperatura (naprava in tiskalna kartuša)
7,5 ° do 32,5 °C (45,5 ° do 90,5 °F)
0 ° do 35 °C (32 ° do 95 °F)
Relativna vlažnost
5 % do 90 %
35 % do 85 %
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Delovno okolje