Podpora za stranke

Pomoč in podpora

Telefonska podpora v vaši državi/regiji
Pripravite ime naprave, serijsko številko, datum nakupa in opis težave.
Telefonske številke za državo/regijo so na letaku, ki ste ga dobili v škatli skupaj z napravo, ali na mestu www.hp.com/support/.
24-urna internetna podpora
www.hp.com/support/lj600Series
Podpora za naprave, ki se uporabljajo z računalniki Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Prenos programskih pripomočkov, gonilnikov in elektronskih informacij
www.hp.com/go/lj600Series_software
Naročanje pogodb o dodatnih HP-jevih storitvah ali vzdrževanju
www.hp.com/go/carepack
Registracija izdelka
www.register.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podpora za stranke