Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši

Pomoč in podpora

HP-jeve tiskalne kartuše, ki se uporabljajo za ta izdelek, so opremljene s pomnilniškim čipom, ki vam je v pomoč pri uporabi izdelka.

Poleg tega pomnilniški čip zbira določene podatke o uporabi izdelka, med katerimi je lahko naslednje: datum prve namestitve tiskalne kartuše, datum zadnje uporabe tiskalne kartuše, število strani, natisnjenih s tiskalno kartušo, pokritost strani, uporabljeni načini tiskanja, morebitne napake tiskanja in model izdelka. Ti podatki so HP-ju v pomoč pri razvoju novih izdelkov, ki bodo ustrezali zahtevam strank glede tiskanja.

Podatki, ki se zberejo na pomnilniškem čipu tiskalne kartuše, ne vsebujejo podatkov, s katerimi je mogoče identificirati stranko ali uporabnika tiskalne kartuše ali njegov izdelek.

HP zbere vzorec pomnilniških čipov tiskalnih kartuš, vrnjenih v HP-jev program za brezplačno vračanje in recikliranje (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Pomnilniški čipi iz tega vzorca se preberejo in preučijo z namenom izboljšave prihodnjih HP-jevih izdelkov. Do teh podatkov lahko dostopajo tudi HP-jevi partnerji, ki sodelujejo pri recikliranju tiskalnih kartuš.

Katera koli tretja stranka, ki ima v posesti tiskalno kartušo, ima lahko dostop do anonimnih podatkov na pomnilniškem čipu. Če ne želite omogočiti dostopa do teh podatkov, lahko čip onesposobite. Ko pomnilniški čip onesposobite, ga ni mogoče uporabiti v HP-jevem izdelku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši