Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

Pomoč in podpora

HP-JEV IZDELEK
TRAJANJE OMEJENE GARANCIJE
HP LaserJet 600 M601n, M601d, M602n, M602d, M602x, M603n, M603d, M603xh
Enoletna garancija s popravilom ob vračilu izdelka

HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da bo HP-jeva strojna in dodatna oprema brez napak v materialu in izdelavi v zgoraj navedenem časovnem obdobju po datumu nakupa. Če prejme HP obvestilo o napakah v času garancijskega obdobja, po svoji presoji popravi ali zamenja pokvarjene izdelke. Zamenjani izdelki so novi ali po svojem delovanju novim enakovredni.

HP jamči, da pravilno nameščena in uporabljana HP-jeva programska oprema od datuma nakupa in v zgoraj navedenem obdobju ne bo prenehala izvajati programskih ukazov zaradi napak v materialu in izdelavi. Če HP prejme obvestilo o napakah v času garancijskega obdobja, zamenja programsko opremo, ki se zaradi omenjenih napak ne izvaja pravilno.

HP ne jamči, da bodo HP-jevi izdelki delovali brez prekinitev ali napak. Če HP v razumnem času ne more popraviti ali zamenjati izdelka, kot določa garancija, lahko izdelek vrnete in dobite povrnjeno kupnino.

HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, ki so po zmogljivosti enakovredni novim ali pa so bili po že občasno uporabljeni.

Ta garancija ne velja za okvare, ki nastanejo zaradi (a) nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja ali umerjanja, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ne dobavlja HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe v okolju, ki ne ustreza objavljenim okoljskim specifikacijam za izdelek, ali (e) neustrezne priprave ali vzdrževanja mesta izdelka.

V OBSEGU, KI GA DOLOČA KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IZKLJUČNE GARANCIJE; HP NE DAJE NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIHKOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO. HP IZKLJUČNO ZANIKA KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOST ALI POGOJE ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja zakonsko določene garancije, zato zgoraj omenjena omejitev ali izključitev morda za vas ne velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na državo/regijo, zvezno državo ali provinco.

HP-jeva omejena garancija velja v državah/regijah ali tam, kjer ima HP organizirano podporo in prodajo za določen izdelek. Raven garancijskih storitev se lahko prilagaja krajevnim standardom. Če zaradi pravnih ali zakonskih razlogov določen izdelek ni bil namenjen za delovanje v določeni državi/regiji, HP ne bo spreminjal oblike, opreme ali funkcij izdelka, da bi deloval v tej državi/regiji.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, UTEMELJENO NA SPORAZUMU, PRESTOPKU ALI ČEM DRUGEM. Ker nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo izločitve ali omejitve posledične ali nenamerne škode, za vas zgoraj navedena omejitev ali izločitev morda ne velja.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji