Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu

Základné informácie o výrobku

Štítok obsahujúci číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej strane produktu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ms01 Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu