Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows

Tlačové úlohy

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows POZNÁMKA:

Ak už tlačová úloha zašla v procese tlače príliš ďaleko, je možné, že úlohu už nebude možné zrušiť.

1.
Ak sa tlačová úloha práve vykonáva, zrušíte ju pomocou tohto postupu:
a.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Zastaviť HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows.
b.
Zariadenie vás vyzve, aby ste potvrdili zrušenie. Stlačte tlačidlo OK.
2.
Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové okno, umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäti počítača) alebo v tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam.

Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008: Kliknite na tlačidlo Štart, položky NastavenieTlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom pod položkou Hardvér a zvuk kliknite na položku Tlačiareň. Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na položku Zrušiť.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows