Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

Tlačové úlohy

1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sk Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sk Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

3.
Kliknite na kartu Dokončovanie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing auto sk Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

4.
V rozbaľovacom zozname Počet strán na hárok vyberte počet strán na hárok.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing nup sk Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

5.
Zvoľte správne možnosti Vytlačiť testovaciu stránku, Poradie strán a Orientácia.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print finishing nup options sk Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows