Základné úlohy tlače v systéme Windows

Tlačové úlohy

Spôsoby otvorenia dialógového okna tlače v softvérových aplikáciách môžu byť odlišné. Nasledovné pokyny popisujú štandardný spôsob. Niektoré softvérové aplikácie nedisponujú ponukou File (Súbor). Ak sa chcete dozvedieť, ako otvoriť dialógové okno tlače, naštudujte si dokumentáciu k vášmu softvéru.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Základné úlohy tlače v systéme Windows