Prístupová tlač cez USB

Tlačové úlohy

Tento produkt poskytuje funkciu prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB, aby ste mohli rýchlo tlačiť súbory bez toho, aby ste ich museli odoslať z počítača. Produkt akceptuje štandardné úložné príslušenstvo USB v porte USB na prednej strane produktu. Je možné tlačiť nasledovné typy súborov:


.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht
1.
Vložte úložné príslušenstvo USB do portu USB na prednej strane zariadenia.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Prístupová tlač cez USB POZNÁMKA:

Možno bude potrebné zložiť kryt z portu USB

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz walkup usb Prístupová tlač cez USB

2.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Prístupová tlač cez USB.
3.
Otvorte tieto ponuky:

Načítať úlohu

USB
4.
Vyberte názov dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.
5.
Ak potrebujete upraviť počet kópií, vyberte možnosť Kópie a potom zadajte počet kópií.
6.
Stlačením tlačidla OK vytlačte dokument.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Prístupová tlač cez USB