Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

Tlačové úlohy

1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

3.
Kliknite na kartu Papier a kvalita.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print paper quality sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

4.
V rozbaľovacom zozname Typ papiera kliknite na možnosť Ďalšie….

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq paper type more sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

5.
Rozviňte zoznam možností Typ:.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type is sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

6.
Rozviňte zoznam možností Iné.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type other sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

7.
Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a kliknite na tlačidlo OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 kg print pq type letterhead sk Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows