Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety

Správa spotrebného materiálu


Hlásenie Nízka úroveň v čiernej kazete: Produkt signalizuje v čase nízkej hladiny spotrebného materiálu. Skutočná zostávajúca životnosť tlačovej kazety môže byť odlišná. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane neprijateľnou. Spotrebný materiál sa nemusí vymeniť okamžite, ale až keď bude kvalita tlače neprijateľná. Táto výstraha sa zobrazí iba vtedy, ak je ponuka Čierna kazeta > Nastavenia možnosti Veľmi nízke nastavená na možnosť Zastaviť.

Hlásenie Veľmi nízka úroveň v čiernej kazete: Produkt signalizuje v čase veľmi nízkej hladiny spotrebného materiálu. Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa môže odlišovať. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane neprijateľnou. Spotrebný materiál nemusíte vymeniť hneď, pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej prijateľná. Problémy s kvalitou tlače sa môžu vyskytnúť pri použití spotrebného materiálu, ktorý dosiahne odhadovaný koniec svojej životnosti.

Po tom, čo tlačová kazeta značky HP dosiahne „veľmi nízku“ hladinu, skončí sa platnosť prémiovej ochrannej záruky spoločnosti HP na túto tlačovú kazetu. Prémiová ochranná záruka od spoločnosti HP sa vzťahuje len na tlačovú kazetu pre toto zariadenie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety