Recyklácia spotrebného materiálu

Správa spotrebného materiálu

Ak chcete recyklovať originálnu tlačovú kazetu HP, vložte použitú kazetu do škatule, v ktorej bola dodaná nová kazeta. Použite priložený štítok určený na vrátenie spotrebného materiálu a použitý spotrebný materiál odošlite spoločnosti HP na recykláciu. Úplné informácie nájdete v príručke k recyklácii, ktorá je priložená ku každej položke spotrebného materiálu HP.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Recyklácia spotrebného materiálu