Opakujúce sa chyby

Správa spotrebného materiálu

Ak sa na stránke v nasledovných približných intervaloch opakujú chyby, tlačová kazeta môže byť poškodená.


37 mm

63 mm

94 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Opakujúce sa chyby