Vykonávanie preventívnej údržby

Správa spotrebného materiálu

Na zabezpečenie optimálneho výkonu tlačiarne vymeňte niektoré súčasti, keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí hlásenie Vymeniť súpravu údržby.

Súprava obsahuje nasledujúce položky:


Natavovacia jednotka

Prenosový valec

Plastový nástroj na vybratie starého prenosového valca

Pár rukavíc na manipuláciu s novým prenosovým valcom

Osem zavádzacích valčekov a štyri podávacie valčeky

Pokyny k inštalácii
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Vykonávanie preventívnej údržby POZNÁMKA:

Súprava na údržbu je spotrebný materiál a nevzťahuje sa na ňu pôvodná záruka na tlačiareň ani žiadna rozšírená záruka. Inštalácia súpravy na údržbu je zodpovednosťou zákazníka.

Po nainštalovaní súpravy na údržbu treba vynulovať počítadlo súpravy na údržbu.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vykonávanie preventívnej údržby