Informácie o tlačovej kazete

Správa spotrebného materiálu


Funkcia
Popis
Čísla súčiastok

Tlačová kazeta štandardnej kapacity: CE390A

Vysokokapacitná tlačová kazeta: CE390X
Prístupnosť

Tlačovú kazetu je možné vložiť a vybrať jednou rukou.
Vlastnosti pre ochranu životného prostredia

Tlačové kazety recyklujte pomocou programu pre vrátenie a recykláciu tlačového spotrebného materiálu HP Planet Partners.

Bližšie informácie o spotrebnom materiáli nájdete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Informácie o tlačovej kazete