Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia

Správa a údržba

1.
Zistite adresu IP produktu a názov hostiteľa, ktoré sa nachádzajú na konfiguračnej strane zariadenia. Konfiguračnú stranu zariadenia vytlačíte týmto spôsobom:
a.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia.
b.
Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana
c.
Stlačte tlačidlo OK.
d.
Na strane s informáciami o technológii Jetdirect vyhľadajte adresu IP alebo názov hostiteľa.
2.
V podporovanom webovom prehľadávači vo vašom počítači vpíšte do poľa adresa/URL adresu IP zariadenia.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia