Aktualizácie produktu

Správa a údržba

Spoločnosť HP pravidelne aktualizuje funkcie, ktoré sú k dispozícii vo firmvéri zariadenia. Ak chcete využívať výhody najnovších funkcií, aktualizujte firmvér zariadenia. Ak chcete prevziať najnovšiu aktualizáciu firmvéru produktu, prejdite na adresu www.hp.com/go/lj600Series_firmware.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Aktualizácie produktu