Pomôž si sám

Riešenie problémov

Okrem informácii v tejto príručke sú k dispozícii aj iné zdroje, ktoré obsahujú užitočné informácie.

Témy na rýchlu referenciu úloh
Niekoľko tém na rýchlu referenciu úloh pre toto zariadenie je k dispozícii na tejto webovej lokalite: www.hp.com/support/lj600Series
Témy si môžete vytlačiť a ponechať ich v blízkosti zariadenia. Poslúžia vám ako užitočná referencia pri často vykonávaných činnostiach.
Pomocník ovládacieho panela
Ovládací panel obsahuje vstavaného pomocníka, ktorý vás prevádza niekoľkými úlohami, ako napríklad výmenou tlačových kaziet alebo odstraňovaním zaseknutých médií. Pomocníka spustíte stlačením tlačidla Pomocník HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Pomôž si sám.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pomôž si sám