Predchádzanie zaseknutiam papiera

Riešenie problémov

Ak chcete znížiť počet zaseknutí papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.
Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.
2.
Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite papier z iného balenia.
3.
Používajte papier, ktorý v minulosti nebol použitý pri tlači ani kopírovaní.
4.
Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo zásobníka, zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.
5.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera. Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.
6.
Skontrolujte, či je zásobník úplne zasunutý do zariadenia.
7.
Ak tlačíte na ťažký, embosovaný alebo perforovaný papier, použite funkciu manuálneho podávania a hárky podávajte od zariadenia po jednom.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Predchádzanie zaseknutiam papiera