Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

Riešenie problémov

Tento postup sa vzťahuje len na zaseknutia, ktoré sa vyskytli vtedy, keď používate voliteľný podávač obálok.

1.
Vyberte akékoľvek obálky, ktoré sú vložené vo voliteľnom podávači obálok. Spustite zaťaženie obálok a nadvihnite rozšírenie zásobníka nahor do zatvorenej polohy.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef01 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

2.
Chyťte obidve strany voliteľného podávača obálok a opatrne ho vyberte z produktu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef02 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

3.
Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky z voliteľného podávača obálok.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm06 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

4.
Pomaly odstráňte všetky zaseknuté obálky zo zariadenia.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm envelope product Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

5.
Opätovne nainštalujte podávač obálok.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef03 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok

6.
Stlačením tlačidla OK vymažete hlásenie o zaseknutí média.
7.
Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte je stále zaseknutá obálka. Hľadajte zaseknutie na inom mieste.
8.
Opätovne vložte obálky, pričom sa uistite, že zatlačíte spodné obálky o trochu viac dopredu ako horné obálky.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok