Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

Riešenie problémov

1.
Otvorte dvierka zadnej výstupnej priehradky.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky POZNÁMKA:

Ak je väčšina papiera stále v produkte, možno ho bude jednoduchšie vybrať cez oblasť horného krytu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob02 Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

2.
Chyťte obidve strany papiera a pomaly potiahnite papier smerom von z produktu. Na hárku sa môže nachádzať uvoľnený toner. Dávajte pozor, aby ste ho nevysypali na seba alebo do produktu.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky POZNÁMKA:

Ak sa zaseknutý papier vyberá ťažko, vyskúšajte úplne otvoriť horný kryt, aby ste uvoľnili tlak na papier. Ak sa hárok roztrhol alebo ho ani naďalej nemôžete vybrať, odstráňte zaseknuté médium z oblasti natavovacej jednotky.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm12 Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

3.
Zatvorte zadnú výstupnú priehradku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob03 Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky

4.
Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie na inom mieste.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky