Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5-priehradkovej schránky na poštu

Riešenie problémov

1.
Odstráňte akýkoľvek papier, ktorý sa nachádza vo výstupných priehradkách.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm01 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na poštu

2.
Na zadnej strane 5‑priehradkovej schránky na poštu otvorte prístupové dvierka k zaseknutým médiám.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm02 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na poštu

3.
Ak je papier zaseknutý na hornej strane 5‑priehradkovej schránky na poštu, potiahnite ho rovno nadol, aby ste ho vybrali.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm19 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na poštu

4.
Ak je papier zaseknutý na spodnej strane 5‑priehradkovej schránky na poštu, otvorte zadnú výstupnú priehradku a potom papier potiahnite rovno nahor, aby ste ho vybrali.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm20 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na poštu

5.
Zatvorte prístupové dvierka k zaseknutým médiám a zadnú výstupnú priehradku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm03 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na poštu

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5-priehradkovej schránky na poštu