Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

Riešenie problémov

Zošívačka sa musí opätovne naplniť po odstránení zaseknutej spinky, takže niekoľko z prvých dokumentov sa nemusí zošiť. Ak sa odošle tlačová úloha a zošívačka je zaseknutá alebo sa minuli spinky, tlačová úloha sa aj napriek tomu vytlačí, pokiaľ nie je zablokovaná dráha k priehradke stohovača.

1.
Na pravej strane zošívačky/stohovača otočte zošívaciu jednotku smerom k prednej strane produktu, kým jednotka nezapadne do otvorenej polohy. Modrú zošívaciu kazetu potiahnite dovonku, aby ste ju vybrali.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc01 Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

2.
Otočte zelený kryt na konci zošívacej kazety smerom nahor a vyberte zaseknutú spinku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm18 Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

3.
Do zošívacej jednotky vložte zošívaciu kazetu a zošívaciu jednotku otočte smerom k zadnej strane produktu, kým nezapadne na svoje miesto.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc02 Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača