Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

Riešenie problémov

1.
Vysuňte zásobník z produktu, mierne ho nadvihnite a zo zásobníka vyberte akýkoľvek poškodený papier.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st13 Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

2.
Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v oblasti podávania, jemne potiahnite papier nadol a smerom von z produktu. (Papier neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.) Ak papier nie je vidno, pozrite sa do ďalšieho zásobníka alebo do oblasti horného krytu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm08 Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

3.
Uistite sa, že papier je rovno vložený v zásobníku všetkými štyrmi rohmi a pod indikátormi maximálnej výšky.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st17 Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

4.
Zásobník zasuňte do produktu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st12 Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

5.
Stlačením tlačidla OK vymažete hlásenie o zaseknutí média.
6.
Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie na inom mieste.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov