Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

Riešenie problémov

1.
Otvorte predné dvierka zásobníka.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc01 Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

2.
Ak je vidieť hranu zaseknutého papiera v oblasti podávania, jemne potiahnite papier nadol a smerom von z produktu. (Papier neťahajte priamo von, pretože by sa roztrhol.) Ak papier nie je vidno, pozrite sa do oblasti horného krytu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm09 Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

3.
Uistite sa, že papier neprekračuje značky naplnenia na vodiacich prvkoch papiera, a že predná hrana stohu je zarovnaná so šípkami.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc06 Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

4.
Zatvorte predné dvierka zásobníka.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc07 Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov

5.
Stlačením tlačidla OK vymažete hlásenie o zaseknutí média.
6.
Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie na inom mieste.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov