Faktory, ktoré majú vplyv na výkon zariadenia

Riešenie problémov

Viacero faktorov ovplyvňuje čas, ktorý tlačiareň potrebuje na vykonanie úlohy:


Maximálna rýchlosť zariadenia meraná v stranách za minútu (ppm)

Použitie špeciálneho papiera (ako priehľadné fólie, ťažký papier a papier s vlastným formátom)

Čas spracovania a prevzatia zariadenia

Zložitosť a veľkosť grafík

Rýchlosť počítača, ktorý používate

Pripojenie portu USB

Konfigurácia vstupov a výstupov produktu

Sieťový operačný systém a konfigurácia (ak sú dostupné)

Ovládač tlačiarne, ktorý používate
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Faktory, ktoré majú vplyv na výkon zariadenia