Kontrolný zoznam riešenia problémov

Riešenie problémov

Pri pokuse o odstránenie problémov s produktom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1.
Skontrolujte, či svieti kontrolka pripravenosti na zariadení. Ak nesvietia žiadne kontrolky, vykonajte nasledujúce kroky:
a.
Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.
b.
Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
c.
Uistite sa, že sieťové napätie je správne pre konfiguráciu napájania zariadenia. (Pozrite si štítok na zadnej strane zariadenia, kde nájdete požiadavky na napätie.) Ak používate zásuvkový panel a jeho napätie nie je v rámci technických údajov, zapojte zariadenie priamo k sieťovej zásuvke. Ak je už zapojený k sieťovej zásuvke, vyskúšajte odlišnú zásuvku.
d.
Ak žiadny z krokov nepovedie k obnoveniu činnosti zariadenia, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníka spoločnosti HP (HP Customer Care).
2.
Skontrolujte káble.
a.
Skontrolujte káblové spojenie medzi zariadením a počítačom alebo sieťovým portom. Uistite sa, že je pripojenie zabezpečené.
b.
Ak je to možné, vyskúšaním iného kábla sa presvedčte, či nie je kábel poškodený.
c.
Skontrolujte sieťové pripojenie.
3.
Ovládací panel by mal signalizovať stav pripravenosti. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, chybu odstráňte.
4.
Uistite sa, že vami používaný papier vyhovuje technickým údajom.
5.
Vytlačte konfiguračnú stranu. Ak je produkt pripojený k sieti, tiež sa vytlačí strana HP Jetdirect.
a.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Kontrolný zoznam riešenia problémov.
b.
Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana
c.
Stlačte tlačidlo OK.

Ak sa strany nevytlačia, skontrolujte, či aspoň jeden zásobník obsahuje papier.

Ak sa strana zasekne v zariadení, zaseknutie odstránite podľa pokynov na ovládacom paneli.

6.
Ak sa konfiguračná stránka vytlačí, skontrolujte nasledovné položky:
a.
Ak sa strana správne nevytlačí, máte problém s hardvérom zariadenia. Kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP.
b.
Ak sa strana vytlačí správne, tak hardvér zariadenia funguje. Problém je s vami používaným počítačom, s ovládačom tlačiarne, prípadne s programom.
7.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Windows: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Tlačiarne alebo Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na názov zariadenia.

-alebo-

Mac OS X: Otvorte Pomocný program na nastavenie tlačiarne alebo zoznam Tlač a fax a dvakrát kliknite na riadok pre zariadenie.

8.
Overte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne pre tento produkt. Skontrolujte program, aby ste sa uistili, že používate ovládač tlačiarne pre tento produkt. Ovládač tlačiarne sa nachádza na disku CD dodanom so zariadením. Ovládač tlačiarne si tiež môžete prevziať z tejto webovej stránky: www.hp.com/support/lj600Series.
9.
Vytlačte krátky dokument z iného programu, ktorý v minulosti pracoval správne. Ak toto riešenie funguje, problém sa vyskytuje v programe, ktorý používate. Ak toto riešenie nefunguje (dokument sa nevytlačí), vykonajte nasledovné kroky:
a.
Vyskúšajte vytlačiť úlohu z iného počítača, ktorý má nainštalovaný softvér zariadenia.
b.
Ak ste pripojili zariadenie k sieti, pripojte ho priamo k počítaču pomocou kábla USB. Presmerujte zariadenie na správny port, prípadne preinštalujte softvér tak, že vyberiete nový typ pripojenia, ktoré používate.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrolný zoznam riešenia problémov