Vyhlásenie o zhode

Informácie o predpisoch

Vyhlásenie o zhode
podľa normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1
Názov výrobcu:
Hewlett-Packard Company
Č. VoZ: BOISB-1101-00-rel.1.0
Adresa výrobcu:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
prehlasuje, že produkt
Názov produktu:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603
 
Vrátane:
zásobníka na 500 hárkov papiera CE998A
duplexnej jednotky CF062A
Číslo regulačného modelu2)
BOISB-1101-00
Možnosti produktu:
VŠETKY
Tlačové kazety:
CE390A, CE390X
je v súlade s nasledujúcimi Technickými údajmi zariadenia:
BEZPEČNOSŤ:
IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (laserové/LED zariadenie triedy 1)
IEC 62311:2007/EN62311:2008
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 – trieda A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC článok 47 CFR, časť 15, trieda A1)/ICES-003, 4. vydanie
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Doplnkové informácie:
Produkt týmto spĺňa požiadavky Smernice o EMK 2004/108/ES a Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES a podľa toho nesie označenie CE HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Vyhlásenie o zhode.
Toto zariadenie spĺňa predpisy FCC, časť 15. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželanú prevádzku.
1.
Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.
2.
Z regulačných dôvodov má tento výrobok priradené regulačné číslo modelu. Toto regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
3.
Produkt spĺňa požiadavky smernice EN55022 a CNS13438 triedy A, na základe čoho platí nasledovné: „Upozornenie: Toto je produkt triedy A. V domácnosti môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie. Ak sa tak stane, z pohľadu používateľa môže byť nevyhnutné podniknúť patričné opatrenia“.
Boise, Idaho USA
September 2011
Iba pri témach týkajúcich sa regulácie:
V Európe:
Miestne predajné a servisné stredisko spoločnosti Hewlett-Packard alebo spoločnosť Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
V USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefón: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vyhlásenie o zhode