Pokyny pre napájací kábel

Informácie o predpisoch

Podľa hodnoty napätia sa presvedčte, či je napájací kábel vhodný. Hodnota napätia je uvedená na štítku produktu. Produkt používa striedavý prúd s napätím 100 – 127 V alebo 220 – 240 V, 50/60 Hz.

Napájací kábel pripojte k produktu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Pokyny pre napájací kábel UPOZORNENIE:

Používajte iba napájaci kábel dodaný s produktom, aby ste predišli poškodeniu produktu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pokyny pre napájací kábel