Bezpečnosť laserového zariadenia

Informácie o predpisoch

Stredisko pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) amerického štátneho orgánu U.S. Food and Drug Administration zaviedlo predpisy pre laserové prístroje vyrobené po 1. auguste 1976. Splnenie požiadaviek v zmysle týchto predpisov je pre produkty predávané v USA povinné. Tlačiareň je schválená ako laserový produkt triedy 1 v zmysle normy o radiačnej prevádzke ministerstva zdravotníctva USA (Department of Health and Human Services, DHHS) podľa Zákona o radiačnej kontrole zdravia a bezpečnosti (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Keďže šírenie radiácie emitovanej v tlačiarni je plne ohraničené ochranným puzdrom a vonkajším krytom, laserový lúč nemôže uniknúť počas žiadnej fázy normálnej prevádzky.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Bezpečnosť laserového zariadenia VAROVANIE!

Používanie ovládacích prvkov, vykonávanie úprav alebo iných procedúr, ktoré nie sú uvedené v tejto používateľskej príručke, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Bezpečnosť laserového zariadenia