Smernice komisie FCC

Informácie o predpisoch

Toto zariadenie sa testovalo a preukázalo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre triedu A digitálneho zariadenia, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity zabezpečujú patričnú ochranu voči škodlivému rušeniu pri prevádzke zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že sa nenainštaluje a nebude používať v súlade s používateľskou príručkou, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácií. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej oblasti pravdepodobne bude spôsobovať škodlivé rušenie, v prípade ktorého bude musieť používateľ odstrániť rušenie na svoje vlastné náklady.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Smernice komisie FCC POZNÁMKA:

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na dosiahnutie súladu s obmedzeniami triedy A predpisov FCC, článok 15, sa vyžaduje používanie tieneného kábla rozhrania.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Smernice komisie FCC