Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet

Informácie o predpisoch

Vracanie a recyklovanie použitých tlačových kaziet HP LaserJet je jednoduché – bezplatné – prostredníctvom služby HP Planet Partners. S každou novou tlačovou kazetou a balením spotrebného materiálu sa dodávajú programové informácie a pokyny vo viacerých jazykoch. Zaťaženie životného prostredia môžete ďalej znížiť aj tým, že budete vracať niekoľko kaziet súčasne, namiesto ich vracania po jednej.

Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať inovatívne, vysokokvalitné produkty a služby, ktoré sú environmentálne prijateľné, od dizajnu produktu a jeho výroby až po distribúciu, použitie používateľom a recykláciu. Ak sa zúčastňujete programu HP Planet Partners, ubezpečujeme vás, že vrátené tlačové kazety HP LaserJet sú recyklované vhodne tak, aby sa opätovne využili plasty a kovy pre nové produkty a nesmerovali na skládky v podobe miliónov ton odpadu. Keďže táto kazeta sa recykluje a použije sa v nových materiáloch, nebude vám vrátená. Ďakujeme vám za to, že chránite životné prostredie!

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet POZNÁMKA:

Návratový štítok použite len na vrátenie prázdnej, originálnej tlačovej kazety HP LaserJet. Nepoužívajte ho na vrátenie atramentových kaziet HP, kaziet od iných výrobcov, opätovne napĺňaných alebo prerábaných kaziet, alebo na reklamácie. Informácie o recyklácii atramentových kaziet HP nájdete na adrese http://www.hp.com/recycle.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet